Téma se týká:

Jak postupovat při ztrátě dokladů v zahraničí?

Ztrátu dokladů co nejdříve nahlaste místní polici a požádejte ji o vystavení oficiálního potvrzení o ztrátě cestovního pasu/občanského průkazu. O ztrátě následně informujte zastupitelský úřad České republiky (adresu a kontaktní údaje najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR). Při krátkodobé dovolené tento úřad požádejte o vystavení tzv. cestovního průkazu, který vám umožní návrat do ČR. Pozor, nejedná se o klasický pas, ten si vyřídíte teprve po svém návratu.

Je rozumné před samotnou cestou ofotit všechny své doklady a zaslat si je např. na svůj email. V případě ztráty vám to může pomoci při jednání s úřady.