Téma se týká:

Schengenský prostor – státy, země, mapa

Schengenský prostor, zkráceně Schengen, je označení pro celkem 32 států, které jsou jak členy EU, tak i nečlenské státy, které podepsali tzv. Schengenskou dohodu. Tato dohoda opravňuje členské státy k překračování hranic ostatních členských států bez nutnosti projití hraniční kontrolou.

Státy Schengenu:

Belgie, Francie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Řecko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Island a Norsko (nejsou členy EU), Spojené království a Irsko (členy jsou částečně), Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Kypr, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko (nejsou členy EU)

Výjimečný stav má Spojené království a Irsko. Tyto státy Schengenskou dohodu v roce 2000 podepsaly, ale účastní se jí jen na bázi justiční a policejní spolupráce.

Co se týče platnosti Schengenské dohody na závislá území, tak se pravidla liší. Bez hraniční kontroly bez problémů navštívíte například Azory, Madeiru nebo španělské Kanárské ostrovy. Schengenská dohoda se však ale nevztahuje například na zámořská území Francie, norské Špicberky, španělská měst Ceuta a Melilla v Africe nebo dánské autonomní území Grónsko.