Téma se týká:

Mohu letět s cizím dítětem?

Pokud s sebou na dovolenou chcete vzít cizí dítě a nejste jeho rodičem, je dobré si zjistit, jestli v dané zemi je požadován písemný souhlas jeho rodičů s vycestováním. Písemný souhlas podepsaný jeho rodiči nebo zákonným zástupcem (nejlépe v českém i cizím jazyce) je potřeba ověřit před cestou u notáře, na přepážce Czech pointu nebo na poště. To samé se týká prarodičů, kteří berou vnoučata na dovolenou. Problém ale může postihnout i rodiče, kteří nejsou sezdaní a tudíž např. matka nese jiné příjmení než otec. Pak může být požadován i písemný souhlas druhého rodiče. V písemném souhlasu je potřeba dítě i doprovázející osobu řádně identifikovat – uvézt jméno, příjmení, datum narození i číslo cestovního dokladu – dále uvézt termín zájezdu a destinaci, kam dítě s doprovodem letí. U malých dětí se může hodit i kopie rodného listu dítěte.