Téma se týká:

Wizzair a zpoždění letu. Co dělat a jak postupovat?

Jestliže dojde k tomu, že bude ze strany aerolinky WizzAir zrušen let, tak může společnost nabídnout následující kompenzace (s výjimkou případů upravených nařízením, upravující obecná pravidla týkající se kompenzací).

Zadejte případ k posouzení zdarma

1. WizzAir vám změní rezervaci na jiný let jejich společnosti na stejné, nebo bude-li třeba, na srovnatelné trase, a to při nejbližší možné příležitosti, v závislosti na dostupnosti volných míst.

2. Vaše rezervace bude zrušena a bude vám navráceno 100 % ze zaplacené částky, popřípadě cenu za další poplatky.

3. Na váš účet WIZZ vám bude připsána hodnota platby za zrušený let + 20 % z uhrazeného tarifu za zrušený let. Tento tarif pak můžete kdykoli využít na jiný let společnosti WizzAir

Krom výše uvedených kompenzací WizzAir také nabízí možnost dvou telefonních hovorů zdarma (popřípadě fax nebo e-mail), nebo vám nabídnou uhrazení nákladů na takovou komunikaci.
V případě, že se vám změní trasa a další let vás čeká až den po plánovaném odletu, tak WizzAir zdarma zařídí ubytování v hotelu a transfer z letiště tam a zpět. Pokud nebude společnost WizzAir schopna také služby zajistit, tak za vás uhradí náklady na stravu, ubytování v hotelu a transfer z/na letiště.

Důležité: Veškeré tyto kompenzace a úhrady platí jen do určité výše a je nutné doložit fakturu.

WizzAir také může vyplatit kompenzaci v souladu se směrnicemi. Vyplacená částka se odvíjí od vzdálenosti letu a časového rozdílu příletu mezi zrušeným letem a letem novým.

 

Tato částka nebude vyplacena jestliže:

• Jste byli o zrušeni letu informováni 2 týdny před plánovaným časem odletu (dále STD)
• 2 týdny – 7 dní před STD a WizzAir vám nabídne alternativní let, jehož čas odletu není víc než 2 hodiny před STD a čas příletu je méně než čtyři hodiny po naplánovaném čase příletu (dále STA)
• Méně než 7 dní před STD a je vám nabídnut alternativní let Wizz Air, jehož čas odletu není víc než hodinu před STD a čas příletu je méně než 2 hodiny po STA
Společnost není povinna kompenzace hradit ani v případě, že byl let zrušen z důvodu výjimečných okolností, kterým nebylo možno se předem vyhnout (povětrnostní podmínky, protestní akce, upozornění na teroristický útok, uzavření letiště nebo ranveje atd.).
Každý případ kompenzace pak bude řešen individuálně podle dané situace.