Téma se týká:

Práva a povinnosti cestujícího v letadle

Povinností každého cestujícího, ať už jede kamkoli a čímkoli, je chovat se slušně. Před každou cestou do zahraničí je dobré informovat se o místní etiketě a zvycích, zbytečně nikde hlasitě nehalekat a spíše zapadnou v davu, než vyčnívat.

Také je potřeba se na letiště dostavit včas, minimálně 2 hodiny před odletem (to může být důležité pro pozdější reklamace), řádně se odbavit, projít pasovou i bezpečnostní kontrolou bez jakýchkoli komplikací a v klidu nastoupit do letadla. Před jeho startem je také potřeba, aby lidé dávali pozor bezpečnostnímu školení letušek a dodržovali bezpečnostní pokyny během letu a přistání.
Další práva cestujícího usměrňuje Nařízení (EHS) č.261/2004 Evropského parlamentu a Rady EU. To určuje podmínky, za jakých se řeší nepříjemné situace a komplikace, jako je následující:

Dopravce má oprávnění ODMÍTNOUT vám vstup na palubu a to v případě, že jste pod vlivem alkoholu nebo chcete vzít na palubu nebezpečné a nepovolené předměty. V obou případech nemáte nárok na jakoukoli kompenzaci.
V případě OVERBOOKINGU máte právo na odškodnění, pokud odstoupíte od přepravy jako dobrovolník, nebo pokud jste byl vybrán společností jako dobrovolník. Navíc, v případě, že by vám nenavazoval další let, je dopravce povinen vám zajistit i nocleh nebo dopravu.

Pokud dojde ke ZRUŠENÍ LETU, pak je aerolinka povinna najít alternativní spoj nebo vrátit plnou cenu letenky. Jestliže náhradní spoj letí až druhý den, máte nárok i na zajištění také stravy a noclehu. Vrácení peněz probíhá do 7 dnů od podání žádosti o toto vyrovnání. Kromě vrácení peněz má cestující nárok na odškodnění podle délky trasy.

Jestliže byl let ZPOŽDĚN do 4 hodiny, je povinností dopravce uhradit náklady na stravu, hotelový pokoj nebo další služby. Pokud se zpoždění protáhne přes 5 hodiny, může cestující zažádat o vrácení peněz, které vynaložil za letenku a k tomu náležité odškodnění. Zde hraje roli délka zpoždění příletu do destinace (nikoli odlet). Odškodnění se nevztahuje na mimořádné události, jako je náhlá změna počasí nebo politické nepokoje.

ZTRÁTU ZAVAZADEL je potřeba hlásit ihned po zjištění, že zavazadla nemáte, tedy pokud vaše zavazadla nedorazila na pásu společně se zavazadly ostatních, kteří s vámi letěli. Nahlásit je můžete v zákaznickém centru vaší aerolinky. POŠKOZENÍ ZAVAZADLA můžete hlásit do 7 dnů a to písemně u aerolinky, se kterou jste letěli. Upozorňujeme, že za super-drahá zavazadla většinou společnost nezodpovídá, což bývá v podmínkách letecké dopravy dopravce. Doporučujeme si je řádně přečíst před rezervací letenky.