Téma se týká:

Storno poplatek za zrušení zájezdu

Jaké podmínky platí při zrušení a stornu zájezdu je vždy uvedené již ve smlouvě, kterou podepisujete s cestovní kanceláří. Vždy si pozorně přečtěte všechny informace a náležitosti storna, každá cestovní kancelář má podmínky storna rozdílné. Jestliže chcete váš zájezd stornovat, tak tak musí být vždy učiněno písemně do rukou pracovníka CK. Až ode dne doručení do jeho rukou se odvíjí výše storno poplatku, který budete muset zaplatit.
Plnou výši ceny zájezdu zaplatíte například u Blue Sky nebo CK Fischer už 5 dní před plánovaným odjezdem. U Exim Tours to bude až 2 dny před odjezdem.

Jsou případy, kdy CK není povinna vracet peníze za stornovaný zájezd, a to v takových případech, kdy nebyla schopna ovlivnit danou situaci. Mezi takové situace řadíme například teroristický útok nebo přírodní katastrofu. Jestliže za takové situace stornujete zájezd, CK se může rozhodnout, že vám navrhne a zařídí jiné místo zájezdu (podmínky a příplatky se liší) nebo se budete muset držet storno podmínek cestovní kanceláře a zaplatit příslušnou částku.

Pokud máte obavy, můžete si zařídit pojištění storna. Toto pojištění dělají jak pojišťovny samotné, tak si je můžete zařídit i přímo u CK v rámci smlouvy, vždy si ale v podmínkách pozorně přečtěte, které situace se na pojištění vztahují. Pojištění storna ve většině případů stojí 2-5 % z ceny celého zájezdu. Obvyklé situace pro pojištění storna jsou následující: úraz či vážná nemoc, výpověď z práce, škoda na majetku (povodeň, požár…), teroristický útok či přírodní katastrofa (pozorně si zkontrolujte, zda je tato možnost v podmínkách či ne).