Téma se týká:

Co nelze mít v odbaveném zavazadle?

V odbaveném zavazadle nesmíte převážet následující předměty: střelné zbraně, ostré ani tupé předměty, které by mohly někomu ublížit, výbušniny, lithiové baterie, plyny (propan ani butan a další), toxické látky a žíraviny, hořlaviny, elektronické cigarety, a ani jedlý olej o množství přesahující 1 litr.

Abyste předešly krádežím, nedoporučujeme zde převážet žádné cennosti, ani fotoaparát, notebook, mobil.